مختصات خود را تغییر دهید تا دشمن شما را نشناسد

بند12 ازمنشوردفاعی اِل یاسین (بیانیه 19 )

(بیانیۀ 19 شامل موثرترین،قویترین وکاراترین سبکها وروشهای مبارزۀ نرم وضد جنگ روانی میباشد

 مختصات خود را تغییر دهید تا دشمن شما را نشناسد

دایره مذاهب سالهاست تلاش کرده مختصاتی از حرکت ال یاسین و اعضاء فعال و نیمه فعال را ترسیم کند ؛این تلاش همچنان ادامه دارد .با تغییر پی در پی مختصات و جابجایی پیوسته عناصر اصلی فعالیت و تغییر چیدمان ها ،عملا این جمع آوری های امنیتی عقیم و نا کارآمد می شود بنابراین در روز پایانی ماه( یا حداکثرروز پایانی هر فصل)مختصات ظاهری و هر چیزی که ممکن است عامل ردیابی (توسط)دایره مذاهب باشد را تغییر دهید .اسامی مستعار،تلفن های امن ،قراردادهای کلامی،الگوهای رفت و آمد،کامپیوترها و هر چیزی که ممکن است به عاملی برای ردیابی شما(توسط دایره مذاهب)منجر شود را تغییر دهید.علاوه بر آن ،تغییر گام به گام روش ها و تاکتیک ها ضروری است.همچنین به محض اینکه متوجه شدید دایره مذاهب مختصاتی( در هر زمینه )از شما بدست آورده ،این مختصات را تغییر دهید.

 http://www.freewebs.com/mansouroun/bayaniye.htm

   

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید