ایلیا رام الله؛ عصاره و برآیندی از اساتید بزرگ معنوی و معلمان بزرگ باطنی

ایلیا رام الله؛ عصاره و برآیندی از اساتید بزرگ معنوی و معلمان بزرگ باطنی

استاد ایلیا رام الله در میان پیروان خود، به نام‌های متعددی خوانده شده. برخی از پیروان استاد او را «آواتار» به معنی «تجسّم جریان حقیقت»، «روح مجسّم حق» و «تجسّم الهی» نامیده‌اند.

«بنی سماء لقبی است که از جانب ایشان به او داده شده. سنش حدود بیست و پنج سال است. تحصیلات او اندک و ناچیز است و بقول خودشان «یک روز همان اندک اندوخته را هم سوزاندم به فراموشی سپردم». درباره‌ی تولدش حکایت شگفت‌انگیزی نقل می‌شود...

او در قالب‌های شخصیتی متعدد و گاه بظاهر متفاوتی در اجتماع ظاهر شده. شخصیتش بسیار اسرار آمیز و چند پهلوست. به گونه‌ای که گاهی بیننده را میان ایمان و تردید حرکت می‌دهد. او در پس حجاب‌های ارادی و در ناشناختگی زیسته، با آنکه بسادگی در میان اجتماع زندگی کرده. نقش‌های ظاهری گوناگونی را در میان دوستان و بستگان خود و حتی گاهی در میان مریدان خود، ایفا کرده که آنرا عامل پنهان ماندن از «نگاه غیر» و راهی اساسی برای تعلیم و القاء حضور خداوند می‌داند.

آواتار از حلقه‌های متصل «ماها ...» معلّم اعظم حق و قطب الهی در زمین می‌باشد. از «ماها ...» در نقاط مختلف جهان به نام‌های گوناگونی یاد می‌شود. او تنها معلم جهانی است و در رأس نظام اساتید حق و معلّمین راستین الهی در زمین قرار دارد ...

استاد رام‌الله یکی از اساتید پنجگانه‌ی حق در عصر کنونی است.

از شاگردان آواتار درباره‌ی او حرف‌های بسیار عجیبی شنیده می‌شود. تجاربی شگفت‌انگیز از اعمال خارق‌العاده مشاهدات و گزارشات متعددی درباره‌ی تجلّیات قدرت خدایی و شعور الهی او. این تجربه کنندگان هنوز زنده و حاضرند. و البته یکی دو نفر هم نیستند. آنان از قدرت خلاّقه و همچنین نیروی ویرانگر کلام آواتار حکایت‌ها دارند و با اعتقاد کامل، و بر اساس دلایل و علائم روشن بر این واقعیّت معترفند که «آنچه او بگوید، همان می‌شود، و اینکه «او خبر دارد». آنها به این موضوع ایمان دارند که «او از اراده‌ی الهی برخوردار است». اینها نتیجه‌ی نظرات و مشاهدات حلقه‌های استاد و مریدان نزدیک اوست. این مریدان از پیشگویی‌های و پیش بینی‌های بسیاری از وقایع کوچک و بزرگ توسط «بنی سماء» سخن می‌گویند.

اما برای پیروان خارج از حلقه هم تجارب دیگری وجود داشته که بسیار قابل توجه می‌باشد. من جمله اینکه، آواتار توانسته عشق الهی و ایمان به خدا و غیب را در افراد مورد نظر خود احیاء کند و حضور الهی را در زندگی افراد غافل، و به دور از مذهب و معنویت انتشار دهد. قدرت و انرژی عجیبی در کلام و حضور او جریان دارد. چیزی مانند «مغناطیس الهی» و «امواج نیرو بخش».

استاد مریدان خاصی دارد که ایشان نیز دارای توانایی فوق العاده‌ی روحی می‌باشند... او یک استراتژیست و تئوریسین الهی تمام عیار است. نظرات و دیدگاه‌های او درباره‌ی مسائل و موضوعاتی که انسان و جامعه با آن رو به روست، بدیع و خیره کننده است ...

تسلط آواتار در علوم باطنی و موضوعات ماورایی، واقعاً حیرت انگیز بوده و شیوه‌ای تفکر، و روش‌های مشاهده و اندیشیدن او به راستی استثنایی است.

با تمام این حرف‌ها و با اینکه او بسیار پیچیده و اسرار آمیز به نظر می‌رسد امّا در عین حال به طرز عجیبی ساده و معمولی است.

در ارتباط با سایرین او ساده زندگی می‌کند، ساده می‌گوید، ساده رفتار می‌کند و به سادگی تعلیم می‌دهد.

او درباره‌ی خود ادعایی نداشته و خود را بعنوان خدمتگزار خداوند معرفی کرده. او به معمولی بودن خود بسیار اشاره می‌کند و همه‌ی علائم خارق‌العاده را به «روح خدا» نسبت می‌دهد.

او از «روح خدا» به عنوان حامی، پشتیبان و راهنمای خود یاد می‌کند. مریدان نزدیکتر می‌گویند که «روح خدا» در او حلول کرده و جاری است». هر چند استاد در این گونه موارد «سکوت» اختیار می‌کند.

مطابق علائم و نشانه‌ایی که در متون باطنی شرق وجود دارد او یک «آواتار» و در عین حال «سات گورو» می‌باشد.

درباره‌ی اینکه او کیست، نظرات مختلفی ابراز شده مثلاً اینکه او «فلان فرد است» ولی او همه‌ی این حرف‌ها را موهوم و موهوم پرستی و زائد و بیهوده خوانده.

یکبار در پاسخ به این سوال که شما که هستید فرموده: «من کسی دیگر نیستم. من خودم هستم، همانم که هستم.»

استاد در مناطق مختلف پیروانی دارد که شمار آنان به هزاران تن می‌رسد. اما او پیروان راستین خود را بسیار اندک می‌داند. آواتار به انسان‌های گمراه و در انحرف، به افرادی که در ظلمت و تاریک گرفتارند و کسانی که در جهل و نادانی‌اند، توجه خاصی دارد. در واقع اکثر مخاطبانش، از همین اقشارند که البته اینان اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند.

استاد اشاره دارد که دنیای اینان را کاملاً مشاهده کرده و بخوبی می‌شناسد. همین باعث شده که ارتباط او با چنین مردمانی بسیار عمیق و قدرتمند باشد.

همچنین او از افراد متکبّر، متعصّب، بدبین و مردد، و اشخاص عالم‌نما گریزان است.

تعلیمات آواتار، «هنر زندگی متعالی» و همچنین، «حرکت الهی» نامیده می‌شود. جوهر تعالیم او، دریافت حضور الهی و آشکاری عشق به خداوند است که به آن «عاشقانه زیستن در حضور الهی» گفته می‌شود. تعالیم استاد رام‌الله، بر اصولی معین و پایه‌هایی معلوم قرار دارد.

هنر زندگی متعالی، نه شریعتی جدید است و نه طریقتی تازه، «تفسیر و مفهوم کلام خداوند زنده در زمان کنونی» است.

اساس تعلمیات استاد رام‌الله «حقیقت گرایی» (هستی گرایی، حضورگرایی، ...) به جای موهوم‌گرایی است. و این همان، خداگرایی (خدا پرستی، خداخواهی، خدامحوری، خداتوجهی، خدابینی، و خداشیفتگی...) در برابر خودگرایی (خودپرستی، خودخواهی، خودبینی، خودشیفتگی و خودمحوری...) است. در هنر زندگی متعالی بر کیفیت و باطن گرایی در برابر ظاهر گرایی، و زنده‌پرستی در برابر مرده‌پرستی تأکید می‌شود.

استاد رام‌الله چکیده‌ی کلام و آموزش‌های خود را در «وحده‌ لا اله ‌الّا هو»[1] بیان می‌کند و وظیفه‌ی خود را تعلیم و تحقق آن می‌داند. او بر پیوند و نزدیکی میان ادیان، ملت‌ها و جریانات گوناگون تأکید دارد.

...

بشر به انقلاب آگاهی و تحوّلی باطنی، به شدت نیازمند است. تحولی بزرگ که به آشکاری حقیقت و حضور الهی در جهان منجر خواهد شد. خداوند به این نیاز حیاتی بشر، پاسخگوست و او را از مرگ و رنج و بیماری، نجات می‌دهد. نجات و تعالی بشر، در بازگشت به حضور الهی و رهاییش در وصل به اوست.»

«جمعی از دوستداران استاد رام‌الله»

 

 

 

http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314

 

 

  ایلیا – ایلیا رام الله – ایلیا میم – پیمان فتاحی – جمعیت ال یاسین– الیاس رام الله – فتاحی – ال یاسین – استاد ایلیا – ضدفرقه – ایلیا میم رام الله - زندگی- حرکت- الهی- عاشق- شریعت- طریقت- تفسیر- کلام- خداوند- زمان- حقیقت- تعلیم- باطن- ظاهر- زنده- مرده- چکیده- ملت- ادیان- انقلاب- تحول- رنج- بیماری- مرگ- رهایی- نجات- جهان- آگاهی

 

 

 

خدا - تصاویر جالب – جدیدترین اخبار – قشنگ ترین جملات – سیاسی – بزرگترین سایت – خبر – ضرب المثل – قرآن - فرقه – انحرافی – خبر دستگیری - زندان- دستگیری – بازداشت – وزارت اطلاعات –  اسارت – وضعیت زندان های ایران - تجاوز در ایران – اخبار تجاوز – تجاوز - خبر – موج سبز- کروبی – موسوی - نقض حقوق بشر در ایران –  جنبش سبز – اوباما – حقوق بشر – دانشجویان – کارگران - زنان – معلمان - بانکی مون – تفکیک دانشگاه ها – تفکیک جنسی - جنبش های معنوی – دالای لاما - اسانلو - حذف یارانه ها – رکورد اقتصادی – هسته ای – انرژی هسته ای - بالاترین – وبلاگ – فیس بوک – سایت – کار – پیدا کردن کار – کاریابی – اینترنت – کاریابی اینترنتی - عکس – فیلم – دانلود فیلم - دانلود موزیک - دانلود موسیقی -  دختر – همشهری – دانلود – download – حافظ – مولانا - طالع بینی – خدا

 

 


[1] - در ذهنیت بسیاری از فرهنگ‌ها و ملل نسبت به عبارت «لا اله الّا الله» حالتی متعصبانه و نسبتاً منفی وجود دارد.. شاید تأکید بر «لا اله الّا هو» به همین دلیل باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید