دشمن واحد یعنی دایره فرقه های سیاه

 

بند 15 از منشور دفاعی ال یاسین (بیانیه 19)

(بیانیه 19 شامل موثرترین ، قویترین و کاراترین سبک ها و روش های مبارزه نرم و ضد جنگ روانی می باشد)

دشمن واحد :دچار آشفتگی ذهنی و پراکندگی عملی نشوید . دشمن واحد یکی است . بنابراین ضروری است که فقط بر یک دشمن که آن دایره مذاهب (دایره فرقه های شیطانی) است متمرکز شد. همه دشمنان و مهاجمان ظاهری دیگر تحت راهبرد مستقیم و غیر مستقیم  دایره فرقه های شیطانی (دایره مذاهب)قرار دارند. بنابراین در همه ضد حمله ها و دفاع ها می بایست متمرکز بر دایره مذاهب (دایره فرقه های سیاه)عمل کرد.نباید به دشمنان مجازی و قالب ها و سپرهای هجومی دایره مذاهب مشغول شد بلکه در همه ضد حمله ها و دفاع ها  باید دشمن اصلی را هدف گرفت.

/ 0 نظر / 16 بازدید