بیانیه شماره دو «جمعیت ال یاسین»

«هوالحی» 

بیانیه شماره دو «جمعیت ال یاسین»

«خطوط حرکتی و شعارهای ضروری – 1»

آبان ماه 1386

1.      عهد خود را روح خود بدارید.

2.      تقیه را (با ده سوال) بفهم و اعمال کن.

3.      مبارزه را بیاموز. اصول و روش های مبارزه را، نامحسوس، تمرین و تجربه کن بخصوص روش آب، کشش همسو و مبارزه آینه ای را... مبارزه ایلیاسا را.

4.      اوضاع و شر ایط را (حداقل با یازده سوال) تحلیل و درک کن و دیگران را به ادراک اوضاع برسان.

5.      ایمان و وفاداری ات را، محبت و غیرتت را، و ارتباط زنده ات را در این فرصت قوی تر و شدیدتر کن. این از بهترین فرصت هاست.

6.      در این شرایط، به شدت مراقب آزمون ها و غربال ها و سقوط ها باش.

7.      اگر می فهمی یا می توانی بفهمی پس تو نسبت به فهماندن و نجات دادن دیگران مسئول و موظف هستی. مسئولیتت را تماماً به انجام برسان.

8.      استاد را در قالبهای دیگر تجربه کن او را در آهنگ های دیگر بشنو و او را با حداکثر هوشیاری و احتیاط دنبال کن.

9.      این یکی از بحرانهاست همه زندگی و برنامه هایت را با شرایط بحران هماهنگ و متناسب کن.

10.  او در موضع آزمونگری و عیارسنجی است.

11.  قدم ها و حرکات ثابت و متغیر مبارزه تو در هر شبانه روز معلوم باشد.

12.  سر را از دست و پا تفکیک کن. تفاوت پر و بال و پرنده را درک کن. فاصله میان بالا و پایین را، میان نور و سایه را و جسم و روح را متوجه شو.

13.  هر اتفاق و تغییری را تحلیل و هر احتمال وقوع را تدبیرکن.

14.  در عین آشکاری، ناشناختگی را یاد بگیر و بدون ردها و حساسیت ها، برای نااهلان، ناشناخته باش.

15.  تفرقه و نفاق و منافق را بشناس و آن را از کار بینداز.

16.  نگذار دشمن ایمان و وفاداریت را زخمی کند و بمیراند. نگذار بینش های نورانی و اندیشه های الهی تو را تخریب کند و نگاهها و اعتقادات تو را آنطور که می خواهد شکل دهد.

17.  هر حرکت دشمن را با هزار حرکت ماندگار و هماهنگ و موثر پاسخ ده.

18.  حیله ها، حقه ها و دروغ ها و مکرهای دشمن را بشناس و افشا و خنثی کن.

19.  معیارهای مبارزه را رعایت کن و خطوط قرمز، نارنجی و زرد را اعمال کن.

20.  روش خداوند نرمی و محبت است و سپس تدبیر و سیاست و اگر این دو کارساز نبود، آنگاه قدرت و شدت

21.  تفسیر و مکروا و مکر الله را و تبیین آن را در این زمان درک کن.

22.  جدال با نظام اسلامی، انحراف است و جدال با جلادان اسلام و منافقان عین هدایت است.

23.  ید الله مع الجماعه. متحد باشید زیرا خدا با اتحاد است و شیطان با تفرقه می آید.

24.  قرآن، کلام خدا را و متن های راهنما و بینش دهنده را با توجه و تفکر مرور کنید و از آنها نور و نیرو بگیرید.

 

شورای رهبری ال یاسین

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید